BV oprichten in 2020 of toch 2021

Nog dit jaar je nieuwe BV oprichten zodat je volgend jaar direct aan de slag kan.

Tegenwoordig is het oprichten van een BV kinderspel en en kost echt helemaal niets mee.

Vroeger…nu word ik echt oud…moest je nog 18k storten om je BV-tje op te richten.

Nu heb je aan een knaak al meer dan genoeg.

In die tijd kostte het oprichten van een BV ook nog serieus geld. Nu betaal je nog geen 3 meier en je bent aan de beurt.

Los van het feit dat je wel snel je afspraak bij de notaris moet inplannen, ze doen nogal druk zo richting het einde van het jaar, is het nog belangrijk op een aantal punten te letten.

Voordat je naar de notaris gaat moet je wel je vestigingsadres hebben geregeld. Dit kan je het beste doen met ons service-kantoor.

Een virtueel-kantoor volstaat niet. De notaris zal een contact met een virtueel kantoor dan ook weigeren.

Ons servicekantoor wordt altijd geaccepteerd als vestigingsadres.

Een ander voornaam punt is dat je in de akte laat opnemen dat je een verlengd boekjaar wil hebben. 

Je winstbelasting stel je dan zo een jaar uit. Op deze manier betaal je pas in september 2022 over je winsten in 2020.

Standaard staat dit niet in de akte. Als dit er niet in staat is het achteraf niet meer aan te passen.

Ja, met een statuten wijziging.

Dat is net zoiets als met je poes naar de dierenarts gaan. Een nieuwe is goedkoper.

Het jaar van oprichting van een BV is leidend om het startjaar voor de vennootschapsbelasting te bepalen.

Hou hierbij wel rekening met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Vanuit dit oogpunt het het juist weer wel interessant zijn om over 2020 VPB aangifte te doen.

Gaat de nieuw op te richten BV een fiscale eenheid aan met een andere bestaande BV dan is het ook niet mogelijk. 

Nog een motivatie om wel voor een verlengd boekjaar te kiezen is de verlaging van het vennootschapsbelastingtarief.

Het lage tarief van de vennootschapsbelasting wordt verlaagd van 16,5% naar 15%. Meer MKB-bedrijven gaan in de komende jaren dit lagere tarief betalen. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000. In 2022 zal deze grens verder verhoogd worden naar € 395.000. 

Maar waarom zou je eigenlijk een BV starten?

Een veel gehoorde motivatie is de aansprakelijkheid. Maar is dat ook wel zo?

Ondernemen brengt risico’s met zich mee. En die wil je zoveel mogelijk beperken. Maar tegen die tijd dat het er echt op aan komt moet je wel juist weten te handelen.

Een curator prikt heel makkelijk door een BV structuur heen en kan je altijd alsnog privé aansprakelijk stellen.

Veel ondernemers regelen de boel wel goed maar vestigen vervolgens de BV op hun privé adres. Als je het dan toch zo goed doet ga dan voor 1 van onze vestigingsadressen. 

Dan is privé en zakelijk pas echt goed van elkaar gescheiden.

Mocht het toch mis gaan ga dan maar eens aantonen welke spullen van je privé zijn en welke spullen van de BV.

Lastige discussie met de deurwaarder die in huis je spullen komt opschrijven ter voorbereiding op een openbare verkoop.

De voornaamste reden om toch voor een eenmanszaak te kiezen is dat je minder dan € 150.000,- winst gaat maken per jaar.

In 2021 ligt dit bedrag nog lager. Uiteindelijk is ook de hoogte van de toekenning van het loon en je privésituatie hierbij van belang.

Daarnaast komt je in aanmerking voor allerlei fiscale aftrekposten zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB-winstvrijstelling.

Bij een beperkte winst kan je dit heel veel geld opleveren.

En dat is de grootste groep van ondernemers van toepassing.

Als je toch geen extreme risico’s gaat lopen kan je beter een eenmanszaak oprichten.

Zorg dan wel om je zakelijke beslommeringen op een aparte adres te vestigen. Het service-kantoor is hiervoor de ideale oplossing.

Raadpleeg voor de fiscale- en juridische adviezen altijd een adviseur. Deze kan je een advies geven dat voor jou op maat is gemaakt.

Je hebt een adres nodig om je bedrijf te registreren. Of je nu start met een eenmanszaak, vof, BV of nog iets anders.

Het is niet verstandige dit bedrijf in te schrijven op je privé adres. Mocht er een keer iets misgaan dan heb je echt een probleem.

Met een service-kantoor heb je dit goed geregeld. Binnen 5 minuten is het adres geregeld en heb je een contract dat je kan meenemen naar de notaris of de Kamer van Koophandel.

Zo kan je bedrijf vanaf dag 1 ingeschreven worden op het vestigingsadres. 

Vraag een offerte aan via https://addbusinesspoint.nl/offerte en ontvang direct een offerte per e-mail.

Als je akkoord bent met de offerte kan je dit direct online accepteren en je ontvangt het contract. Zo simpel gaat het!

Laat mij weten als je hulp nodig hebt. We hebben een netwerk van adviseurs die je verder opweg kunnen helpen.

Florentijn van den Bos – ADD::Flex4you

Submit your comment

Post Comment