Goodby Mr. Trump

Daar gaat ie dan. Tijdelijk of voorgoed van het politieke toneel in Amerika verdwenen.

Zelf denkt hij nog een gooi te doen naar het presidentschap over 4 jaar.

Wilde plannen van deze man.

Maar wat is Trump nu eigenlijk voor een man?

Het is een ondernemer die veel heeft bereikt maar ook veel vijanden heeft gemaakt als ik mag geloven wat er over hem wordt geschreven.

Velen noemen hem niet goed wijs.

Heeft hij een of andere psychische stoornis? 

Zijn theatrale gedrag, narcisme, gebrek aan empathie en impulsiviteit zorgen ervoor dat mensen, van wie sommigen dagelijks met hem werken, zich echt afvragen. 

De macht die hij bezit, betekent dat, als deze vermoedens waar zijn, zijn persoonlijkheid een ernstig gevaar kan vormen voor anderen.

Sinds Donald Trump president werd, zijn er rapporten over zijn geestelijke gezondheid gepubliceerd.

Met zinnen als: “Ik zou midden op Fifth Avenue kunnen staan ​​en iemand neerschieten en ik zou geen kiezers verliezen”, geeft Donald Trump ons een idee van zijn mentale toestand”.

We weten echter niets over de meer intieme sferen waarin de man en niet de karikatuur leven. 

Waar we bijvoorbeeld kunnen zien hoe hij zich verhoudt tot zijn familie en anderen die dicht bij hem staan.

Dat gezegd hebbende,  heeft het probleem zich inmiddels opgelost en hebben we het over een oude publieke figuur. 

De persoonlijkheid van Donald Trump, met zijn ups en downs – en tweets – wekte vooral wantrouwen. 

En onvoorspelbaarheid is een risico als het gaat om een ​​publieke figuur met zoveel macht.

Wat we weten over de persoonlijkheid van Donald Trump, kunnen we afleiden uit zijn openbare gedrag. 

Een mooi voorbeeld.

Tijdens zijn recente staatsbezoek aan Japan zagen we hem de hoofdrol spelen in een scène die zich over de hele wereld verspreidde. 

Het was toen hij en de Japanse minister Shinzo Abe even de tijd namen om vissen in de koi-vijver te voeren.

Zoals typisch is in de Japanse cultuur, hebben alle acts hun ceremoniële aspecten, en dus begon minister Abe het visvoer langzaam en geduldig te gooien. 

Donald Trump, het tegenovergestelde van geduld en ceremonie, gooide het eten in één keer weg.

Een overzicht van de voornaamste eigenschappen van Trump:

Donald Trump houdt niet van regels, protocol, kritiek of oppositie…welk ondernemer wel?

Hij daagt vaak de status quo uit en accepteert geen bevelen. Als we zijn impulsiviteit aan dit gedrag toevoegen, hebben we wat door de DSM-5 als antisociaal gedrag wordt geclassificeerd…das een wat mindere eigenschap

Hij heeft een zeer korte aandachtsspanne. 

Hij toont weinig interesse in meningen die verschillen van de zijne en zijn mentale kaders zijn erg star. 

Zijn vermogen om schriftelijke informatie te verwerken is beperkt.

Hij beperkt zich tot het leven in het heden en wekt de indruk dat hij geen rekening houdt met de mogelijke gevolgen van zijn gedrag op de lange termijn. De echtere ondernemer kijkt toch wel iets verder dan zijn neus lang is.

Donald Trump heeft een duidelijk narcistische persoonlijkheid. 

Een narcist is een matige psychopaat. Dus ook maar heel erg beperkt in het mentaliseren.

Het advies van iedere psycholoog of psychiater zal zijn: Loop zo snel mogelijk weg bij deze persoon.

Ook heeft hij de neiging om heel weinig mensen te vertrouwen en heeft hij een zeer dichotoom denkproces over relaties. Dus alleen ja/nee of goed/fout.

Je bent een vriend of een vijand, je bent een patriot of je bent het niet.

Hij lijkt weinig impulscontrole te hebben.

Hij vertrouwt intellectuelen niet, hij bestempelt journalisten als ‘gevaarlijk’  en hij vermijdt iedereen die een expert is, omdat hij ervan uitgaat dat ze zijn mening zullen tegenspreken.

Donald Trump is sociaal zeer vaardig, maar heeft maar één doel: in het middelpunt van de belangstelling staan. Als hij niet het middelpunt wordt, voelt hij zich gefrustreerd en boos.

Hij doet er alleen aan zijn eigen waarheid te creëren waarin alleen hij het goed doet en iedereen om zich heen het fout heeft.

Dat is natuurlijk een manier om in het leven te staan maar doorgaans heeft dit maar effect voor korte termijn. Op deze manier is het onmogelijk om alle ballen hoog te houden.

Deskundigen hebben aangegeven dat Donald Trump voldoet aan verschillende criteria in de DSM-V voor ten minste drie persoonlijkheidsstoornissen:  narcistische persoonlijkheidsstoornis, antisociale persoonlijkheidsstoornis en paranoïde persoonlijkheidsstoornis.

Gisteren is afscheid genomen van een markante persoon. Dat is zeker.

Wil jij niet alle ballen tegelijk in de lucht houden maar je zaken toch goed hebben geregeld?

Dan is een service kantoor voor jou misschien wel de oplossing.

Alles basiselementen om te ondernemen ineens goed geregeld: vestigingsadres, post handling, lokaal telefoonnummer en telefoonbeantwoording.

Allemaal voor een maandelijkse laag bedrag geregeld en keuze uit 30 locaties.

Maak een offerte en zie hoeveel je kan besparen tov een vast kantoor: https://www.addbusinesspoint.nl/offerte-aanvragen-definitief/ 

Florentijn van den Bos – ADD::Flex4you

Het filmpje dat Trump vissen in de koi-vijver aan het voeren is https://youtu.be/yAaFzb0sG3s

Submit your comment

Post Comment