Waarom je aan telewerken moet doen

Waarom je aan telewerken moet doen

telewerken

Telewerken, ook wel bekend als thuiswerken, heeft de manier waarop bedrijven werknemers inhuren en hun doelstellingen bereiken gerevolutioneerd.
Voor degenen die niet bekend zijn met de term, telewerken is een overeenkomst waarbij werknemers op afstand werken of vanaf een locatie die zij het meest geschikt achten (vanuit huis, co-werkruimte, in een bibliotheek, etc.)

Het concept is echter niet nieuw – de uitdrukkingen thuiswerken en telewerken werden in 1973 door Jack Nilles bedacht, maar pas in de jaren negentig kwam telewerken in de lift, voornamelijk in de Verenigde Staten. De redenen die hebben geleid tot de acceptatie van telewerken kunnen worden samengevat als:

1) De technologische vooruitgang die heeft geleid tot de verlaging van de prijzen van computers en mobiele apparaten, zoals laptops, smartphones, tablets, enz., en verlaagde kosten voor informatie-opslag.

2) De alomtegenwoordigheid van het internet en de ontwikkelingen in communicatie die het werk van mensen via e-mail, chat, VOIP, video conferencing, cloud-diensten, enz. heeft vergemakkelijkt.

3) Een groeiende cultuur van freelance werk of werkafspraken met zelfstandigen die flexibele werkregelingen aan telewerkers kunnen bieden.

Voordelen

telewerkenDaarnaast, bieden meer en meer bedrijven telewerk aan om hun financiële doelstellingen en sociale verantwoordelijkheid te bereiken, omdat deze vorm van werk helpt om:

1) De productiviteit en efficiëntie van activiteiten te vergroten
2) Toegang te krijgen tot hooggekwalificeerde professionals over de hele wereld
3) Infrastructuurkosten en energie te besparen
4) Het milieu te verbeteren
5) Gemotiveerd personeel te hebben, waar medewerkers een meer gebalanceerd werk en privé-leven hebben
6) Ziekteverzuim te verminderen
7) Personeelsverloop te verminderen door betere werktevredenheid percentages

Uitdagingen

Hoewel de voordelen van telewerken duidelijk zijn, hebben veel bedrijven nog niet deze manier van werken aangenomen. De drie belangrijkste redenen waarom dit is gebeurd, zijn:

1) Werkgevers willen een efficiënte manier om het werk van hun werknemers te controleren. De perceptie van de meeste traditionele bazen is dat dit alleen mogelijk is door directe observatie, waarbij de werknemer fysiek op kantoor moet zijn.

2) Traditionele bedrijven meten nog steeds de bijdrage van de werknemers in termen van uren en niet noodzakelijkerwijs in termen van behaalde doelstellingen of resultaten. Wanneer je een telewerker inhuurt, kunnen deze bedrijven zicht verliezen op het aantal gewerkte uren.

3) Werkgevers zijn bang controle te verliezen over vertrouwelijke gegevens die met telewerkers wordt gedeeld.

De toekomst van telewerken

telewerkenAl deze uitdagingen zijn zeer reëel, en dat is de reden waarom, desondanks telewerken voordelen biedt voor zowel bedrijven als werknemers, het acceptatie niveau van deze manier van werken niet zo hoog is als het zou kunnen of mogelijk zou moeten zijn.

Landen zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn verder gevorderd in dit verband. Telewerkers in de Verenigde Staten zijn goed voor ongeveer 15% van de beroepsbevolking, terwijl in Spanje en Frankrijk, dit daalt tot slechts 8%. In het Verenigd Koninkrijk wordt verwacht dat in de loop van de komende drie jaar telewerken een grote groei zal laten zien van tussen de 33% -65%.

Maar niet alleen bedrijven realiseren de voordelen van werken op afstand – ook regeringen en gemeenschappen. In een studie uitgevoerd door “Telework Exchange”, werd geschat dat indien 53% van de kantoormedewerkers twee dagen per week op afstand zou werken, dit een besparing van ongeveer € 20 miljard per jaar in benzine kan opleveren. En dit is slechts een deel van het verhaal; je dient ook de verhoging van de productiviteit in ogenschouw te nemen door een verminderd aantal opstoppingen in de straten en milieuvoordelen die zouden worden bereikt als meer mensen thuis werken.

Vanwege al deze redenen (nieuwe technologieën, economische voordelen, milieuvoordelen, voordelen voor werknemers, enz.), wordt aangenomen dat telewerken het komende decennium aanzienlijk zal toenemen. De regeringen in Europa, bijvoorbeeld, hebben plannen om telewerken actief te bevorderen. Echter, daar is nog steeds behoefte aan meervoudige succesvolle platforms waardoor bedrijven de wereld van telewerken zullen omarmen en ze de nodige zichtbaarheid geven om projecten efficiënt te beheren en betalingen te doen op afstand.